Školská lavica ESO – druhy

 1. Školská lavica ESO do triedy
 2. Školská lavica ESO pre počítačové učebne
 3. Školská lavica ESO pre laboratóriá a odborné učebne
 4. Školská lavica ESO jednomiestna a dvojmiestna
 5. Školská lavica ESO pre žiakov aj učiteľov

Školská lavica ESO do triedy

Školský nábytok ESO od spoločnosti Daffer je univerzálny školský nábytok s mnohostranným využitím. Svojimi vlastnosťami sa ideálne prispôsobí najmenším i najväčším, klasickej triede aj odbornej učebni. Premyslené spracovanie a dlhodobá životnosť predurčujú školský nábytok ESO na využitie do akejkoľvek triedy.

Školské lavice ESO sú určené ako pre triedy prvého stupňa základnej školy, tak aj pre druhý stupeň a zároveň pre stredné školy. Ich výškové nastavenie umožňuje prispôsobiť školské lavice ESO rôznym výškam a váham žiakov viacerých ročníkov, v čom spočíva ich univerzálnosť a využitie v dlhodobom horizonte.

Jednotlivé odborné predmety kladú rôzne požiadavky na vybavenie učební. Školská lavica ESO je koncipovaná pre akékoľvek triedy – všeobecné aj odborné. Školská lavica ESO do klasickej triedy je jednoduchá a účelná a zároveň pohodlná a trvácna. Doplnená o školské stoličky z rovnakej série tvorí školská lavica ESO ideálny set pre komplexné zariadenie triedy.

Školské lavice ESO dokážu vybaviť triedy kompletne. Ich optimálne navolené technické parametre poskytujú výhody vďaka ktorým sú pohodlné a využiteľné nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Trieda zariadená školským nábytkom z jednej série pôsobí ucelene a elegantne. Zároveň však triedy vybavené školskými lavicami ESO môžu byť doplnené o akýkoľvek iný školský nábytok.

V závislosti od veľkosti učebne sa odvíja aj jej vybavenie školským nábytkom. Školská lavica ESO je vhodná rovnako do priestranných tried ako aj do malých priestorov. Klasická dvojmiestna, prípadne priestorovo úsporná jednomiestna školská lavica zo série ESO vám umožní zariadiť aj malé triedy účelne a efektívne.

Školská lavica ESO nie je len praktická, ale aj estetická. Rôzne farebné prevedenie jej konštrukcie dokáže oživiť bežné triedy aj odborné učebne. Okrem toho školská lavica ESO spĺňa všetky požiadavky ergonomickej lavice vyhovujúcej pre zdravé sedenie, čo dokazuje aj jej certifikácia. Aj vďaka tomu je táto školská lavica vhodná do akejkoľvek triedy.

 


 

Školská lavica ESO pre počítačové učebne (školská lavica, počítačové učebne, IKT vo vyučovaní)

IKT vo vyučovaní predstavujú dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu na základných aj stredných školách. Vhodne vybavené počítačové učebne preto patria medzi jedny z najdôležitejších odborných učební. Spoločnosť Daffer podporuje rozvoj IKT vo vyučovaní aj vhodným školským nábytkom.

Školské lavice ESO pre počítačové učebne sú koncipované inak ako klasické lavice, keďže sú určené na iný účel. Školské lavice a stoličky pre počítačové učebne si vyžadujú dôsledné ergonomické prevedenie.

Už samotná kovová konštrukcia lavice ESO zohľadňuje jej využitie. Súčasťou plochooválnej konštrukcie je priestor v spodnej bočnej časti lavice určený na uskladnenie PC nad úrovňou podlahy, čo uľahčuje údržbu podlahoviny a zároveň znižuje vstup prachu a nečistôt do počítača.

Ďalšou špecifickou súčasťou školskej lavice ESO pre počítačové učebne je výsuv na umiestnenie klávesnice počítača, ktorý sa nachádza pod doskou počítačového stola. Plastový výsuv s ergonomicky tvarovanými opierkami rúk ponúka možnosť vysunutia a zasunutia pomocou pevnej kovovej konštrukcie. Správna školská lavica má mať klávesnicu pod úrovňou dosky stola a priestor na myš na jeho úrovni. Výškovo nastaviteľné sedadlo stoličky umožňuje upraviť sedenie do polohy, v ktorej nedochádza k obmedzovaniu klávesnice ani klávesnicou.

IKT vo vyučovaní kladú zvýšené nároky nielen na zariadenie a vybavenie, ale aj z toho vyplývajúcu bezpečnosť. Preto školská lavica ESO pre počítačové učebne disponuje aj prechodkou káblov. Predné čelo účelne a esteticky chráni techniku ako aj žiakov.

Príjemný bukový dekor drevotrieskových častí je možné oživiť farebným prevedením kovovej konštrukcie, ktoré školská lavica ESO pre počítačové učebne ponúka.

Školské lavice ESO pre počítačové učebne a ich typy

 • Školská lavica ESO jednomiestna – ESO PC LUX 1m – určená pre jedného žiaka. Počítačový stôl jednomiestny ponúka miesto pre jeden počítač, jednu klávesnicu a jedného žiaka.
 • Školská lavica ESO dvojmiestna – ESO PC LUX 2m – určená pre dvoch žiakov, prípadne pre vyučujúceho a žiaka. Šírka stola zodpovedá jeho využitiu, a teda táto počítačová lavica disponuje aj priestorom pre 2 PC a 2 klávesnice.

Školská lavica ESO pre počítačové učebne a jej technické parametre ››

Radi vypracujeme návrh pre vašu počítačovú učebňu podľa vašich požiadaviek a predstáv, odporučíme vhodné kombinácie a pomôžeme vám vybrať najvhodnejší variant, ktorý vám naše školské lavice ESO pre počítačové učebne poskytujú.

 

Školská lavica ESO pre laboratóriá a odborné učebne

Školské laboratóriá a odborné učebne ako triedy zriadené na špecifický účel vyžadujú špeciálne zariadenie. Odborné predmety kladú požiadavky na možnosti realizovania pokusov, preto je potrebné, aby školský nábytok určený pre odborné učebne bol koncipovaný tak, aby umožňoval praktickú výučbu. Dostatočná pevnosť, odolnosť voči vlhkosti, bezpečnosť a možnosť napojenia na vodu a energie predstavujú základné požiadavky na školské lavice určené pre laboratóriá a odborné učebne.

Školská lavica ESO ponúka aj variant zameraný na laboratóriá a odborné učebne. Laboratórna školská lavica ESO LAB PREMIUM je dvojmiestna a umožňuje spájanie a nadpájanie podľa možností priestoru a požiadaviek výučby.

Vhodný materiál a povrchová úprava sú prispôsobené vlhkému prostrediu, optimálne rozmery pracovnej dosky sú dostatočné na učebné pomôcky aj zariadenia, ABS hrany chránia proti poškodeniu. Bezpečné vedenie káblov je ďalším dôležitým atribútom, ktorý zvyšuje bezpečnosť využitia v laboratóriách a odborných učebniach. Školská lavica ESO LAB PREMIUM spĺňa všetky zvýšené nároky kladené na školské lavice určené pre laboratóriá a odborné učebne. Zároveň je vhodná ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov ako demonštračné pracovisko.

Školská lavica ESO pre laboratóriá a odborné učebne a jej technické parametre ››

Pre ktoré školské laboratóriá a odborné učebne je školská lavica ESO vhodná?

 • Jazykové laboratóriá
 • Multimediálne učebne
 • Počítačové učebne
 • Fyzikálne učebne a laboratóriá
 • Chemické učebne a laboratóriá
 • Prírodovedné učebne a laboratóriá

Pre vaše školské laboratóriá a odborné učebne máme aj iný laboratórny školský nábytok, prístroje, zariadenia a iné potrebné pomôcky.

 

Školská lavica ESO jednomiestna a dvojmiestna

Školský nábytok ESO je skutočne multifunkčný, o čom svedčí aj jeho prevedenie. Malé učebne nie sú výnimkou a niektoré predmety si vyžadujú individuálnu prácu a sedenie. Preto je školská lavica ESO k dispozícii vo viacerých variantoch.

Školské lavice ESO – varianty:

Obe prevedenia školskej lavice ESO ponúkajú rovnaký komfort v sedení. Jednomiestna školská lavica ESO poskytuje doplnkové vybavenie pre jedného žiaka, dvojmiestna pre dvoch – 2 háčiky na tašky, 2 odkladacie košíky.

Školské lavice ESO môžete kombinovať a dopĺňať podľa vašich požiadaviek a potrieb. Kombináciou jednomiestnych a dvojmiestnych lavíc ESO docielite ich multifunkčné využitie pre rôzne predmety, viaceré ročníky a priestory rôznej veľkosti.

V prípade viacerých ľavákov, rôznych stupňov vzdelávania či iných odlišností v rámci jednej triedy vám jednomiestne školské lavice ESO poskytnú viac možností efektívneho riešenia. Vďaka svojej spratnosti a jednoduchej skladovateľnosti predstavujú zároveň praktický variant pre každú triedu.

Radi vám odporučíme optimálny variant školských lavíc pre vašu školu, aby boli všetky triedy účelné a praktické.


 

Školská lavica ESO pre žiakov aj učiteľov

Výšková nastaviteľnosť, ktorou disponuje školský nábytok ESO spoločnosti Daffer, je kľúčová vlastnosť, ktorá robí tento nábytok všestranne využiteľným. Školská lavica ESO je nastaviteľná do viacerých výšok, čím sa dokáže prispôsobiť nielen žiakom, ale aj učiteľom.

Jedna séria nábytku pre všetkých uľahčuje zariadenie tried. Školský nábytok ESO vám umožní zariadiť triedu v jednom štýle a vzájomne ju zjednotiť, prípadne odlíšiť. Všetko závisí od vašich preferencií. Farebné prevedenie konštrukcie v rôznych farbách umožní navodiť tú správnu atmosféru pre všetkých.

Vysoká pevnosť konštrukcie je zárukou, že školská lavica ESO unesie aj potrebnú techniku a učebné pomôcky. Bezpečne prepracované detaily šetrné aj k oblečeniu určite ocení každý.

Školská lavica ESO pre žiakov aj učiteľov doplnená o vhodné školské stoličky ESO – žiacke a učiteľské, tvoria ideálny set na zariadenie tried a učební. Tento set školského nábytku môže byť doplnený o akýkoľvek iný školský nábytok.

Radi vám poradíme ako vhodne skombinovať školské lavice ESO pre žiakov aj učiteľov tak, aby boli všetci spokojní. Kontaktujte nás pre bližšie info.

na začiatok ››