Ako správne zariadiť triedu

 1. Prečo je správna školská lavica taká dôležitá?
 2. Aká školská lavica je správna?
 3. Bezpečná školská lavica verzus Bezpečnosť v školských laviciach.

Prečo je správna školská lavica taká dôležitá?

Zhrbená chrbtica, vyložené nohy či hojdanie na stoličkách. To je bežný obraz školskej triedy. Výsledok? Podráždenosť, nesústredenosť, bolesti hlavy a očí, v horšom prípade zranenia, nepriaznivé výsledky…Kde hľadať príčinu tohto stavu mladých ľudí, ktorý je nielen dnes taký bežný? Do určitej miery aj v školských laviciach.

Prostredie ovplyvňuje a formuje každého človeka. O to viac človeka vo vývojovom štádiu. Preto je prostredie, v ktorom trávime väčšinu dňa, viac ako dôležité. Správna školská lavica je nielen nositeľkou vzdelanosti, ale aj vhodného formovania osobnosti. A to po všetkých stránkach.

Lebo (ne)správna školská lavica ovplyvňuje:

 • fyzický vývoj – správne držanie chrbtice, od ktorého sa odvíja formovanie dolných aj horných končatín, svalstva a následné vplyvy na nervový systém a mnoho ďalších. Vyskočené stavce či zablokované platničky z nesprávneho sedenia môžu byť príčinou nedostatočného prekrvovania končatín, mozgu a iných orgánov, čím následne vplývajú na psychický stav dieťaťa.
 • zdravotný stav a chorobnosť – správna školská lavica poskytuje zdravé sedenie, čím vplýva na zdravý vývoj, zníženie zdravotných problémov a následne lepšiu pohodu. Správna školská lavica dokáže predchádzať rôznym nepríjemnostiam, ktoré sa prejavia neskôr a zostanú natrvalo.
 • psychický vývoj – z nevhodného sedenia je dieťa unavené, podráždené, nesústredené… Správna školská lavica dokáže predchádzať nepríjemnostiam vyplývajúcim z psychického vyčerpania.
 • sústredenie – správne a komfortné sedenie zabezpečuje dostatočné prekrvovanie mozgu, čím pozitívne vplýva na sústredenie a žiaci sú schopní učivo vnímať rýchlejšie a efektívnejšie. Pokiaľ žiaci na vyučovaní zívajú a sú nesústredení, príčinu treba hľadať aj v školských laviciach a ich správnom použití.
 • výkonnosť – správna školská lavica a vhodné sedenie ovplyvňujú nielen to, ako žiaci učivo prijímajú, ale aj ako ho dokážu zužitkovať a prezentovať. Správna školská lavica je predpokladom úspechu.

Správna školská lavica nie je len fráza, ale dôležitý predpoklad správneho vývoja našich detí. Vyberajte preto školské laviceškolské stoličky s rozvahou, ktorú si zaslúžia. Vhodný školský nábytok predstavuje dlhodobú investíciu do zdravia budúcich generácií.

 

Aká školská lavica je správna?

Deti v školskom veku trávia v škole väčšinu dňa, preto je správna školská lavica pre ich vývoj dôležitá. Nesprávne sedenie a nevhodné materiály sú často pôvodcami ochorení s dlhodobými následkami. Pokiaľ teda stojíte pred úlohou zariaďovania školy, určite je na mieste otázka, ako ju zariadiť efektívne, zdravo a zároveň ekonomicky.

Aká školská lavica je vlastne správna? Na školskú lavicu je potrebné pozerať sa z viacerých hľadísk. Ekonomické hľadisko, ktoré je žiaľ v mnohých prípadoch prioritné, nie je vždy najefektívnejším kritériom hodnotenia. Školské lavice, ktoré zabezpečia vašim žiakom zdravé sedenie a dlhodobé využitie sú totiž oveľa efektívnejšou investíciou ako podozrivo lacné náhrady.

Správna školská lavica by mala spĺňať nasledovné kritériá:

Konštrukcia

 • stabilita – stabilná konštrukcia je základom správneho sedenia a písania. Prehýbajúca, labilná či posúvajúca sa školská lavica neumožňuje žiakom sústrediť sa na podstatné veci.
 • pevnosť – správna školská lavica by mala byť dostatočne pevná na to, aby vydržala bežnú predpokladanú záťaž bez ujmy. Konštrukcie školských lavíc sú konštruované na cca 90 kg.

Pracovná doska

 • materiál – má vplyv na dĺžku využitia školskej lavice. Dostatočne hrubá a pevná pracovná doska s vhodným opracovaním povrchu, hrán a rohov je väčšinou vyrobená z laminátovej drevotriesky.
 • povrchová úprava – svetlá a nie veľmi lesklá pracovná doska predstavuje príjemný a komfortný povrch. Školské lavice sú vyrábané v prevedení buk, vďaka čomu k nim veľmi jednoducho doladíte akýkoľvek iný školský nábytok.
 • rozmery – dĺžka pracovnej dosky by mala vytvárať dostatočný priestor na písanie, šírka zas na uloženie potrebných pracovných pomôcok tak, aby sa žiaci vzájomne nerušili. Orientačná mierka predstavuje vzdialenosť lakťov pri položení ruky na ruku a končekov prstov na zápästie. V závislosti od toho či je školská lavica jednomiestna  alebo dvojmiestna, je potrebné zachovať mieru komfortu pre jedného alebo dvoch žiakov.
 • výška – optimálna výška pracovnej dosky závisí od výšky dieťaťa. A keďže deti z roka na rok rastú, nemožno považovať školské lavice univerzálnej veľkosti za optimálne pre každý ročník. V prípade využitia tried viacerými ročníkmi predstavuje výškovo nastaviteľná školská lavica ideálny variant.
 • hrany a rohy – správna školská lavica musí byť okrem iného aj bezpečná. Preto je správne opracovanie rohov a hrán veľmi dôležité. Zaoblené rohy tlmia nárazy a hrany opatrené ABS páskami nezatrhávajú oblečenie a eliminujú možnosti poranenia.

Úložné priestory

 • veľkosť – dostatočne priestranné úložné priestory umožňujú deťom mať po ruke všetky školské pomôcky potrebné pre vyučovanie. Neustále vyťahovanie práve potrebných vecí z tašky ruší nielen dieťa, ale aj jeho spolužiakov a vyučujúceho. Praktická školská lavica preto musí byť vybavená aj vhodným priestorom na uskladnenie vecí, ktoré nemusia byť na lavici, no je vhodné mať ich po ruke.
 • usporiadanie – úložné košíky a háčiky na školské tašky umiestnené na nesprávnom mieste zamedzujú správnemu sedeniu a dokážu nepríjemne rozptyľovať. Správna školská lavica musí myslieť predovšetkým na komfort pri sedení.
 • údržba – vhodný materiál a prevedenie úložného priestoru lavice dáva predpoklad na jej jednoduchú a rýchlu údržbu. Kovové košíky by mali byť priepustné, aby v nich nezostávali napr. zvyšky jedál a nápojov, jednoducho dostupné, aby sa v nich nehromadili zabudnuté veci a ľahko umývateľné.

Detaily

pätky na nohy lavice – bezpečnosť v školských laviciach (preklik) odzrkadľujú aj prepracované detaily. Nevhodné ukončenie nôh, do ktorých sa dá ľahko zakopnúť, určite nepridávajú na komforte. Aby bola školská lavica správna, musí byť prepracovaná do detailu.

Keďže celok sa skladá z detailov, aj správna školská lavica by mala klásť dôraz na všetky komponenty. Len tak môže splniť predpoklad zdravého sedenia.

 

Bezpečná školská lavica verzus Bezpečnosť v školských laviciach.

Bezpečnosť v školských laviciach je nielen otázkou školských lavíc, ale aj prístupu ich užívateľov. Bezpečná školská trieda si vyžaduje nielen vhodný nábytok a zariadenie, ale rovnako aj rozumné správanie žiakov. Aby bola školská lavica dostatočne bezpečná, mala by spĺňať nasledovné požiadavky:

 • vhodný materiál – už samotný materiál je základom pre bezpečnosť. Nedostatočne opracované materiály namorené zdraviu škodlivými látkami v žiadnom prípade nie sú prípustné pre výrobu školských lavíc.
 • správna povrchová úprava – zdraviu škodlivé povrchové komponenty predstavujú skryté zlo. Každodennou niekoľkohodinovou inhaláciou môžu deti nadobudnúť skryté ochorenia, ktoré len tak rýchlo a jednoducho neodhalíte. O to sú nebezpečnejšie.
 • správne opracovanie hrán a rohov – zaoblené rohy a ABS hrany tlmia nárazy a predchádzajú poraneniam. Bezpečná školská lavica je viac zaoblená ako hranatá.
 • bezpečné ukončenie závitov a skrutiek – záslepky a pätky – najrýchlejšie sa deti porania práve tam, kde by ste to najmenej očakávali. Dôsledne prepracované detaily sú pre bezpečnosť školskej lavice rovnako dôležité ako veľké komponenty.
 • ergonomická konštrukcia – konštrukcia je základom celej lavice. Preto by mala byť prepracovaná s ohľadom na každé potenciálne nebezpečenstvo. Bezpečná školská lavica to je v prvom rade bezpečná konštrukcia.
 • dostatočná pevnosť – labilná a ohýbajúca sa školská lavica určite nezaručí zdravé a pohodlné sedenie a sústredenie. Správna a bezpečná školská lavica svojou pevnosťou poskytuje komfort potrebný pre správne sústredenie.
 • vysoká stabilita – je predpokladom eliminácie pádov a následných zranení. Keďže deti sú neustále v pohybe, vysoká stabilita je pre bezpečnosť školskej lavice veľmi dôležitá.
 • vhodné ukončenie nôh – záslepky a pätky – nielen kvôli šmuhám na podlahe, ale aj pre obmedzenie nárazov a poranení.
 • optimálne doplnky – úložné košíky, háčiky na tašky – všetky vyčnievajúce časti predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Preto by mali byť dôsledne opracované, ukončené a umiestnené na vhodných miestach.
 • ukrytie káblov a káblových zväzkov – je obzvlášť dôležité v laboratóriách a odborných učebniach. Bezpečná školská lavica počíta s otvormi na vedenie káblov a ich správnym ukrytím, aby neprekážali v bezpečnom pohybe.

Aby bola školská lavica bezpečná ako celok, musia byť bezpečné všetky jej komponenty. Od konštrukcie, cez dosku až po pätky na nohách či háčiky na tašky. Školské lavice ESO majú premyslený každý detail. Certifikovaný školský nábytok od spoločnosti Daffer je zárukou bezpečnosti a komfortu pre vaše deti počas celého dňa stráveného v škole.

na začiatok ››